پيشينه فيروزبهرام  
پيشينه فيروزبهرام

بر سر در ساختماني باشکوه و قديمي واقع در خيابان ميرزاکوچک خان ( استالين سابق ) روي کاشي تذهيب شده به خطي خوش نوشته شده است : دبيرستان فيروزبهرام و کمي بالاتر در جايي که فروهر نقش بسته , شعار جاوداني : پندارنيک – گفتارنيک – کردارنيک به چشم مي خورد .

 

 

وقتي از اين در بزرگ وارد حياط دبيرستان شويم , سنگ مرمريني که در سينه ديوار ورودي به راهرو جاي گرفته توجه ما را جلب مي نمايد . اين سنگ به طول تقريبي يک متر و نيم و عرض يک متر و روي آن اين شرح با خط زيباي نستعليق نقش بسته است :
 

 

اين دبيرستان که از دهش رادمنش بهرامجي بيکاجي به يادگار از فرزند روانشادش فيروز که در آغاز شهريور 1274 خورشيدي برابر 22 آگوست 1895 ميلادي در بمبي زاييده شده و در هشتم ديماه 1294 برابر 29 دسامبر 1915 جهان را بدرود گفته است بنام دبيرستان فيروز بهرام در 18 ارديبهشت 1311 خورشيدي بر روي زمين انجمن زرتشتيان پايه گذارده شده و به سرپرستي نيک انديش اردشير کيامنش ساخته و به رهنموني و دستياري اين بنده آغاز و انجام و در دوم ديماه 1311 خورشيدي گشايش يافته است براي برخورداري نونهالان و پاس و پايندگي جاويداني به انجمن زرتشتيان تهران واگذار شد .
                                                                                                 ( کيخسرو شاهرخ )

  

به طوريکه از اين سنگ نوشته بر مي آيد شادروان بهرامجي بيکاجي که از مردان خير خواه و نيکوکار و از پارسيان پاکدل هند بوده به ياد فرزند ناکامش روانشاد فيروز که تند باد زمان طومار حياتش را نا بهنگام در نورديده اين بنا را بر روي زمين انجمن زرتشتيان يا مساعي روانشاد ارباب کيخسروشاهرخ (رئيس وقت انجمن زرتشتيان تهران و نماينده مجلس شوراي ملي درآن زمان ) در 18 ارديبهشت 1311 بنا نهاد و تحويل انجمن زرتشتيان تهران گرديد .

 

 

افتتاح فيروزبهرام (ديماه 1311)


پيش از تاسيس فيروزبهرام بسياري از رجال و خدمتکاران فعلی جامعه امروز ما در مدرسه زرتشتيان (واقع در خيابان مسعود سعد ) به کسب دانش و فضيلت از محضر استادان عالي‌قدر اشتغال داشتند و هنگامي که بناي فيروزبهرام پايان گرفت محصلين دوره اول و دوم مدرسه زرتشتيان به دبيرستان فيروزبهرام منتقل شدند و دانش آموزان دوره ابتدايي در همان مدرسه زرتشتيان ماندند و نام مدرسه زرتشتيان به دبستان جمشيد جم تبديل شد.
دبيرستان فيروزبهرام ازهمان سالهاي اوليه تاسيس به همت و مساعي انجمن زرتشتيان تهران داراي سازمان آموزشي بسيار قوي, کارا و آبرومندي گرديد و به زودي نام آور شد و مقامي والا يافت و مطمئن ترين و معتبر ترين دبيرستانهاي ايران به شمار آمد. از گوشه و کنار مملکت هر پدر و سرپرستي که به تربيت و سرنوشت فرزند خود علاقه مند بود و به کيفيت محيط تحصيلي فرزندش علاقه داشت , دست نونهال خود را گرفت و به دست مربيان فاضل و معلمان پاک دل اين دبيرستان سپرد. از عمر فيروزبهرام هرچه مي گذشت صفحات زرين افتخارآميز بر دفتر حياتش افزوده مي شد و تا امروز که 71 سال از تاسيس آن گذشته است به اين گذشته درخشان مفتخر است . اين واحد تربيتي بسياري از رجال سياسي و شخصيتهاي علمي و خادمين کشور را در دامن خود پرورش داده است و امروز افتخار دارد که فرزندان نيک پرورده ديروزش به سربلندي تمام در سراسر ايران به خدمت کمر همت بسته و هر کدام به نحوي و هر يک در مقامي منشاء خدمات شايان توجهي مي باشند . اميدواراست فرزندان امروزش براي فردا مرداني پاکدامن و کارآمد به شمار آيند .
دبيرستان فيروز بهرام در سال 1375خ , با ياري خيرانديشان و خير خواهان برادران زرتشتي (ارباب فريدون و ارباب مهربان ) همياري انجمن زرتشتيان تهران و به همت آقاي رستم فرخنده و زير نظر ميراث فرهنگي کشور به طور کامل بازسازي شد و اکنون مجهز به سيستمهاي صوتي , تصويري و کامپيوتر پيشرفته مي باشد .