چاپ خبر
دبیرستان پسرانه فیروز بهرام سه‌شنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
عکس‌های مسابقه عکاسی فیروزبهرام در سال تحصیلی 96-1395

در این دوره از 60 عکس رسیده 17 عدد برای نمایشگاه و رقابت انتخاب شدند.

در این دوره از 60 عکس رسیده 17 عدد برای نمایشگاه و رقابت انتخاب شدند.

عکسی از خشایار فرخانی، سوم تجربی مقام نخست، عکسِ علی گرجیان، سوم تجربی مقام دوم و یک عکس نیز از نیما خادمی، سوم ریاضی مقام سوم را به‌دست آوردند.

 

خشایار فرخانی، سوم تجربی مقام اول

 

 

 

علی گرجیان، سوم تجربی مقام دوم

 

 

نیما خادمی، سوم ریاضی مقام سوم

 

 

 

آرش انوشیروانی، دهم ریاضی

 

 

آریا خدارحمی، چهارم ریاضی

 

 

آرین قدردان، سوم ریاضی

 

 

آرین قدردان، سوم ریاضی

 

سارو آواکیانس، دبیر کامپیوتر

 

 

خشایار فرخانی، سوم تجربی

 

 

بهمن اردشیریان، سوم کامپیوتر

 

 

افشین خسروی، دهم تجربی

 

علی گرجیان، سوم تجربی

 

 

 

هایبرت الکسان، چهارم ریاضی

 

 

نارک مسکوژیان، چهارم ریاضی

 

 

از عکس‌های آقای محمدرضا نیک‌نژاد، دبیر فیزیک نیز تقدیر شد.

 

محمدرضا نیک‌نژاد، دبیر فیزیک

 

 

محمدرضا نیک‌نژاد، دبیر فیزیک

 

 

محمدرضا نیک‌نژاد، دبیر فیزیک

 

داوری مسابقه و انتخاب برندگان بر عهدۀ آقایان کامران فریدونی، معاون پرورشی و  سام خسروپور یکی از دانش‌آموختگان فیروزبهرام بود.

 

 

کامران فریدونی، داور

 

سام خسروپور، داور

 

 

 

خبر: کامران فریدونی، معاون پرورشی فیروزبهرام

عکس‌ها: سام خسروپور

 

انتهای پیام/.